Kontakty O nás Obchodní podmínky E-Obchod Volná místa Zaregistrujte se... Zboží v Akci Akční letáky

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY REALIZUJEME POUZE PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ.

MINIMÁLNÍ HODNOTA KAŽDÉ OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT 1 000,-Kč bez DPH.

Veškeré ceny v e-obchodu jsou uvedeny bez DPH.


Možnosti nákupu:

Objednávku můžete uskutečnit telefonicky, mailem, faxem, přes e-obchod nebo při návštěvě obchodního manažera - jak Vám to bude nejlépe vyhovovat.


1- Osobní nákup z velkoskladu

Minimální osobní odběr z prodejního velkoskladu činí 1 000,- Kč bez DPH.


2- Nákup ve městě Brně

Minimální hodnota objednávky činí 1 000,-Kč bez DPH. V tomto případě možnost dovozu zboží do 48 hodin od obdržení objednávky ZDARMA.


3- Nákup mimo město Brno, ale ve směru rozvozných tras

Minimální hodnota objednávky činí 1 000,-Kč bez DPH, rozvoz zboží ZDARMA.

Platí pouze pro zákazníky nacházející se na níže uvedených rozvozových trasách:

Po: okresy: Vyškov, Blansko

Út:  Zastávka u Brna, Rosice, Ivančice (+ blízké okolí těchto měst)

St: Tišnov, Bystřice n.P., Nové Město n.M., Žďár n.S.(+ blízké okolí těchto měst)

Čt:  Slavkov u Brna, Vyškov, Prostějov, Olomouc(+ blízké okolí těchto měst)

Pá: Dolní Kounice, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov, Břeclav, Hodonín, Kyjov (+ blízké okolí těchto měst)

Objednávka musí být doručena minimálně 48 hodin před plánovaným závozem. V případě požadavku doručení zboží v jiném termínu či do jiného místa než je v rozvozových trasách (viž další bod č.4).

V případě dlouhodobé spolupráce Vás můžeme začlenit do rozvozových tras – kontaktujte obchodní oddělení, tel: 543 210 715, e-mail: objednavky@arkasg.cz


4- Ostatní nákup

Nesplňujete-li ani jednu z výše uvedených podmínek.

Minimální hodnota objednávky činí 1 000,- Kč bez DPH.

Zákazník má na výběr 2 druhy platby:

a/  Zákazník zaplatí hotově dopravci při převzetí zboží. K ceně je účtováno dopravné ve výši 163.-Kč včetně DPH.

b/  Zákazníkovi na uvedený e-mail zašleme vystavenou fakturu, kterou uhradí bankovním převodem a ihned po připsání na náš účet zboží odesíláme. K ceně je účtováno dopravné ve výši 97,-Kč včetně DPH.

Zboží doručí přepravní služba.

Při objednávce nad 3000,-Kč bez DPH doprava ZDARMA.

Automaticky realizujeme variantu a/ V případě zájmu o variantu b/ kontaktujte obchodní oddělení, nebo tuto skutečnost uveďte do poznámky v objednávce.

Termín dodání dle aktuální situace, nejvýše však do 72 hodin od obdržení objednávky.

 

 

Platební podmínky:

  • Hotově, dobírkou při převzetí zboží

  • Platební kartou VISA,VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO,MAXKARTA (při osobním nákupu z velkoskladu)

  • Fakturou / po splnění podmínek nutných k uzavření smlouvy / informujte se na obchodním oddělení, tel.:543 210 715 /

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  U nově zaregistrovaných zákazníků bude minimálně u prvních 3 odběrů vyžadována platba HOTOVĚ  při převzetí zboží, nebo platba bankovním převodem předem.  

 

Slevy:

  • množstevní – po dohodě s obchodním oddělením, sleva je závislá na finančním objemu odběrů

  • sleva pro maloobchodní prodejce  / informujte se na obchodním oddělení, tel.:543 210 715 , objednavky@arkasg.cz  /


Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní  podmínky společnosti ARKA SG, s.r.o.
ARKA SG, s.r.o.
Velkoobchod školních a kancelářskych potřeb
Špitálka 91/23a
IČO : 60740787 DIČ: CZ60740787
společnost zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 18326
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 2113085097/2700

I.  Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují všechny kupní smlouvy a z nich vyplývající a s nimi související práva a povinnosti mezi společností ARKA SG, s.r.o. (dále jen ARKA SG či prodávající) a jeho zákazníky při dodávkách školních a kancelářských potřeb a dalšího zboží na základě jeho objednávky.

2.  VOP jsou závazné pro všechny zákazníky, tj. pro fyzické osoby a právnické osoby. Všechny vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst.3 Občanského zákoníku (pokud zákazník nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. VOP nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ARKA SG www.arkasg.cz, prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. VOP byly vytvořeny v souladu se zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

II. Kupní smlouva

K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost ARKA SG dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen "Kupní smlouva") dochází na základě (i) návrhu na uzavření Kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a zároveň (ii) písemného přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany společnosti ARKA SG.

Přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti ARKA SG adresované kupujícímu, ve kterém společnost ARKA SG potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy přijímá. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, za přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail ohledně přijetí objednávky pod konkrétním číslem, ale až následný e-mail, kterým společnost ARKA SG kupujícímu potvrdí, že objednané zboží dodá. Společnost ARKA SG si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího na zboží v případě, že společnost  ARKA SG není schopna dodat zboží z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.

III. Objednávání zboží

1. Zákazník může objednávku zaslat poštou, faxem nebo telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti ARKA SG na adrese www.arkasg.cz.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

 - Obchodní jméno nebo příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, emailovou adresu)
- Kód objednávaného zboží podle katalogu, případně i jeho popis
- Množství objednávaného zboží

- Adresu místa dodání zboží, pokud toto místo není totožné s adresou sídla / bydliště kupujícího
- Termín dodání zboží, pokud je tento odlišný od toho, který je uveden ve VOP
- Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby (zákazník), případně otisk razítka zákazníka
- Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (v případě neuvedení tohoto údaje bude k převzetí dodávaného zboží oprávněný zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

  3. Po obdržení objednávky je společnost ARKASG povinna zkontrolovat, zda je požadované zboží skladem v dostatečném množství. V případě, že požadované zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo dodání bude možné realizovat v delším dodacím termínu, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyrozuměn.

  4. Při prvním objednávání je zákazník povinen spolu s objednávkou doručit své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ. Neplatí při nákupu přes elektronický obchod.

 

IV.  Prodejní cena zboží, splatnost a platební podmínky

1. Cena zboží je určena aktuálním ceníkem, přičemž cena se zobrazuje na kartě samotného výrobku na adrese www.arkasg.cz. Z důvodu exportu cen z jiného systému je možno, že celková cena na faktuře bude zaokrouhlena v rámci jednotek haléřů - může být tedy odlišná od koncové ceny v internetovém obchodu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na kontrolu obsahu objednávky a v případě jakýchkoli změn v objednávce, jako například neaktuální prodejní ceny (změna kurzu, změna cen u dodavatele, chyby systému) či nedostupné množství zboží bude zákazník informován do 24 hodin od zadání objednávky. Prodávající je povinen informovat zákazníka o veškerých změnách.

3. Cenu za dodané zboží je zákazník povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet společnosti ARKA SG, v hotovosti nebo dobírkou při přebírání zboží. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnostiARKA SG, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností ARKA SG nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ARKA SG. Dokladem o platbě dobírkou je faktura, která se nachází uvnitř zásilky.

4. Cena za zboží je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu (faktura), který zákazníkovi vystaví společnost ARKA SG. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ARKA SG podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, pokud nemá písemně sjednány platební podmínky individuální.

5. Společnost ARKA SG si vyhrazuje právo vyžadovat od zákazníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti nebo měl takové závazky opakovaně v minulosti, platbu v hotovosti při dodání zboží. V případe, že zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ARKA SGr právo dodat mu objednané zboží až po vyrovnaní veškerých závazků.


VI. Reklamace a záruční doba

1. V případě, že je zákazník spotřebitelem, záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců, a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Doklad o zakoupení zboží si proto pečlivě uschovejte. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě vyřízení reklamace zboží výměnou zboží, začíná dnem převzetí nového zboží běžet nová záruční doba.

2. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího práva z odpovědnosti za vadypouze v případě, že zboží zakoupené u prodávajícího vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, a práva z odpovědnosti za vady byly uplatněny kupujícím v záruční době. Kupující nemá právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, pokud byl na tyto vady prodávajícím upozorněn, o těchto vadách věděl, nebo vady věci sám způsobil, nebo byly tyto vady způsobené obvyklým užíváním zboží.  Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za vady zboží, které kupující způsobil neodborným a nešetrným zacházení se zbožím, zanedbáním údržby zboží, mechanickým poškození zboží, neodbornou instalací nebo montáží zboží, nebo užíváním zboží za podmínek zcela nevyhovujících obvyklému užívání zboží, ač byl kupující prodávajícím o těchto skutečnostech řádně informován . 

3. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci zboží poskytnout prodávajícímu maximální součinnost. Reklamace je možné nahlásit e-mailem na objednavky@arkasg.cz nebo telefonicky na +420 543 210 715.

4. V případě, že kupující způsobí na zboží vady mechanickým poškozením, nevznikají mu práva z odpovědnosti za vady zboží.

5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

VII. Zpracování osobních údajů

1. Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.

2. Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem.

4. Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.

6. Prodávající neposkytuje údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího.

7.V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na info@arkasg.cz Registrace kupujícího bude následně zrušena.  Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.